บทที่ 13  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการสร้างความบันเทิง

 

                   *  คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการสร้างความบันเทิง ดังนี้

 

 

 

 

 

 


แผนภาพความคิดในการใช้คอมพิวเตอร์สร้างความบันเทิง

 

                   *  การใช้คอมพิวเตอร์สร้างความบันเทิงต้องใช้อุปกรณ์และโปรแกรม ต่อไปนี้  คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ / โปรแกรมชมภาพยนตร์และฟังเพลง

                   *  ถ้าจะชมภาพยนตร์จากแผ่นวีซีดีหรือดีวีดีต้องใช้ โปรแกรมวินโดวส์มีเดียเพลเยอร์

                   *  ถ้าจะฟังเพลงจากวีซีดีหรือเพลงที่ดีในเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องใช้โปรแกรมวินแอมป์)  

                   *  การชมภาพยนตร์ออนไลน์  ฟังเพลงออนไลน์  และเล่นเกมออนไลน์  ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและลงทะเบียนจึงจะเล่นได้

                   *  การใช้คอมพิวเตอร์ชมภาพยนตร์ ฟังเพลง เล่นเกมมีประโยชน์ คือ สะดวกสบาย และเกิดความเพลิดเพลิน

 

 

 

[กลับหน้าแรกของบทเรียนออนไลน์]